2017-06-23

Struktura organizacyjna

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.

 

W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne, ośrodki wsparcia, stanowiska:

 1. Dział Pracy Środowiskowej.
 2. Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej.
 3. Dział Świadczeń i Usług.
 4. Dział Finansowo-Księgowy.
 5. Dział Organizacji i Kadr.
 6. Stanowisko ds. porad prawnych.
 7. Stanowisko ds. bhp.
 8. Dział Świadczeń Rodzinnych.
 9. Referat ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i pomocy materialnej dla uczniów.
 10. Warsztat Terapii Zajęciowej.
 11. Dom Dziennego Pobytu.

 

Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Mielca.

Załączniki

  Schemat organizacyjny 181,64 KB (pdf) szczegóły pobierz