2017-06-26

Statut MOPS

W Statucie Ośrodka zamieszczone są następujące informacje:

  1. Podstawa prawna działalności Ośrodka,
  2. Siedziba działalności Ośrodka,
  3. Cele i zadania Ośrodka,
  4. Organizacja Ośrodka.

Załączniki

  Statut MOPS 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz