2017-06-23

Kierownictwo

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

mgr Grażyna Cieszyńska
(pokój 31, tel. wew. 291)

 

 

Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

mgr Anna Adamczyk
(pokój 28, tel. wew. 288)

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Rodziny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

mgr Elżbieta Rżany
(pokój 18, tel. wew. 279)

 

 

Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

mgr Agnieszka Czeluśniak
(pokój 25, tel. wew. 285)

 

 

Kierownik
Działu Pomocy Środowiskowej

...
(pokój 11, tel. wew. 271)

 

 

Kierownik
Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej

mgr Wiesława Dąbrowska
(pokój 35, tel. wew. 295)

 

 

Kierownik
Działu Świadczeń i Usług

mgr Małgorzata Mosior
(pokój 37, tel. wew. 297)

 

 

Kierownik
Działu Organizacji i Kadr

mgr Bogusław Król
(pokój 21, tel. wew. 281)

 

 

Kierownik
Działu Świadczeń Rodzinnych

mgr Anna Cisło
(pokój 16, tel. wew. 276)

 

 

Kierownik
Referatu ds. dodatków mieszkaniowych,
energetycznych i pomocy materialnej dla uczniów

mgr Agata Kurgan
(pokój 15, tel. wew. 277)