2017-06-23

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 

Menu

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Głównym i ważnym elementem który jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji w Biuletynie, jest menu użytkownika. Znajduje się ono w postaci kolumny, na stronie serwisu, po lewej stronie ekranu. Menu jest podzielone na działy tematyczne. Odnośnikiem, który kieruje korzystającego do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii.
  2. Strona Biuletynu zawiera także menu górne, znajdujące się na samej górze strony, w którym korzystać można z menu wyszukiwania zaawansowanego poprzez wpisanie szukanej frazy i naciśnięcia przycisku szukaj.
  3. Menu nawigacji (znajdziemy je poniżej menu górnego) wskazujące użytkownikowi aktualną pozycję na stronie Biuletynu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu poprzez zmianę systemu prowadzenia BIP informuje, że bieżące oraz niektóre archiwalne informacje zostały przeniesione z poprzedniego systemu www.mops.mielec.samorzad.pl W związku z powyższym daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji. Daty wytworzenia i udostępniania nowych informacji nie przenoszone ze starego systemu będą mieć w przyszłości daty rzeczywiste.