2017-07-03

Archiwum BIP 2016

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:48:28 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:22:13.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:08:45 | Data modyfikacji: 2017-01-24 15:54:24.

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:10:48 | Data modyfikacji: 2016-12-05 11:31:47.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 10:21:05 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:24.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-24 09:32:21 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:37.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:19:12 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:50.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:54:59 | Data modyfikacji: 2016-10-28 10:22:21.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:53:46 | Data modyfikacji: 2016-10-24 09:37:14.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-30 14:02:46 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:24:17.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie: „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 13:14:26 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:24:47.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:45:09 | Data modyfikacji: 2016-09-07 13:11:43.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pierwsza pomoc – poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:54:13 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:25:19.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:04:56 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:26:35.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:48:46 | Data modyfikacji: 2016-08-04 09:21:06.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Pierwsza pomoc - poziom podstawowy" dla uczestników KIS - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-22 11:30:40 | Data modyfikacji: 2016-08-25 08:56:35.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników KIS przy MOPS w Mielcu - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:34:20 | Data modyfikacji: 2016-08-19 09:07:26.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:34:15 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:50:00.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów rękodzieła” dla uczestników KIS przy MOPS w Mielcu - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 10:04:27 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:27:44.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie "Warsztatów rękodzieła" - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-15 08:17:21 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:25:17.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik DSU
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:42:03 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:50:36.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik DSR
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:08:25 | Data modyfikacji: 2016-06-07 08:36:54.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a DFK
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:06:11 | Data modyfikacji: 2016-06-07 08:36:30.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Działu Świadczeń i Usług - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 09:50:27 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:52:16.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Księgowy/a DFK
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:53:15 | Data modyfikacji: 2016-03-03 12:32:39.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Kierownik DSR
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-18 11:42:44 | Data modyfikacji: 2016-02-24 16:25:16.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-08 12:18:04 | Data modyfikacji: 2016-02-22 14:58:12.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:08:19 | Data modyfikacji: 2016-02-18 07:52:21.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup materiałów biurowych
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:43:17 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:13:27.

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-26 12:00:01 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:12:55.

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:14:12 | Data modyfikacji: 2015-11-23 11:34:07.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu”- (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:02:19.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu prowadzenia gospodarstwa domowego – zarządzanie czasem i środkami finansowymi” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:58:38 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:24:39.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:47:23 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:22:15.

 

Zapytanie_ofertowe_ubezpieczenia rzeczowe_poprawione_23092015
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:33:59 | Data modyfikacji: 2015-10-07 10:27:21.

 

Zapyatnie ofertowe_ubezpieczenia rzeczowe_16092015
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:06:10 | Data modyfikacji: 2015-10-07 10:26:52.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności" - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:04:17 | Data modyfikacji: 2015-09-24 09:48:11.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-12 10:33:31 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:21:09.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:21:00 | Data modyfikacji: 2015-08-28 10:07:22.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY... <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:25:21 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:23:36.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:26:28 | Data modyfikacji: 2015-07-21 11:48:32.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej" - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:43:11 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:18:56.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na serwer Ogloszenie_o_wyborze_oferty_na_serwer.pdf
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:23:16 | Data modyfikacji: 2015-06-10 13:31:58.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstaw obsługi komputera dla uczestników KIS
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-05 07:49:19 | Data modyfikacji: 2015-06-11 11:21:01.

 

Zapytanie ofertowe na serwer Zapytanie_ofertowe_na_serwer.pdf
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-29 08:39:15 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:58:53.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Kurs podstaw obsługi komputera
>>> FORMULARZ OFERTOWY - Kurs podstaw obsługi komputera <<<
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:57:54 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:17:42.

 

Ogłoszenia archiwalne MOPS
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2014-12-29 10:22:23 | Data modyfikacji: 2015-04-02 14:42:46.