2017-07-03

Archiwum BIP

ARCHIWUM ze starej strony BIP

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-24 15:48:28 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:22:13.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-10 11:08:45 | Data modyfikacji: 2017-01-24 15:54:24.

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:10:48 | Data modyfikacji: 2016-12-05 11:31:47.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 10:21:05 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:24.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-24 09:32:21 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:37.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:19:12 | Data modyfikacji: 2017-01-10 11:23:50.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:54:59 | Data modyfikacji: 2016-10-28 10:22:21.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnej terapii „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” dla 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:53:46 | Data modyfikacji: 2016-10-24 09:37:14.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania” dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-30 14:02:46 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:24:17.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie: „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-07 13:14:26 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:24:47.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-26 14:45:09 | Data modyfikacji: 2016-09-07 13:11:43.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Pierwsza pomoc – poziom podstawowy” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:54:13 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:25:19.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:04:56 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:26:35.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:48:46 | Data modyfikacji: 2016-08-04 09:21:06.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Pierwsza pomoc - poziom podstawowy" dla uczestników KIS - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-22 11:30:40 | Data modyfikacji: 2016-08-25 08:56:35.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników KIS przy MOPS w Mielcu - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:34:20 | Data modyfikacji: 2016-08-19 09:07:26.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Referatu ds. Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-15 14:34:15 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:50:00.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów rękodzieła” dla uczestników KIS przy MOPS w Mielcu - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 10:04:27 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:27:44.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie "Warsztatów rękodzieła" - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-15 08:17:21 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:25:17.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik DSU
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:42:03 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:50:36.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik DSR
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:08:25 | Data modyfikacji: 2016-06-07 08:36:54.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a DFK
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:06:11 | Data modyfikacji: 2016-06-07 08:36:30.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Działu Świadczeń i Usług - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-12 09:50:27 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:52:16.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Księgowy/a DFK
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-22 14:53:15 | Data modyfikacji: 2016-03-03 12:32:39.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Kierownik DSR
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-18 11:42:44 | Data modyfikacji: 2016-02-24 16:25:16.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Księgowy/a Działu Finansowo-Księgowego - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-08 12:18:04 | Data modyfikacji: 2016-02-22 14:58:12.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - (*.pdf)
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - (*.pdf)
OŚWIADCZENIA - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:08:19 | Data modyfikacji: 2016-02-18 07:52:21.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup materiałów biurowych
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:43:17 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:13:27.

 

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-26 12:00:01 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:12:55.

 

OGŁOSZENIE – Oferta cenowa na przygotowanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:14:12 | Data modyfikacji: 2015-11-23 11:34:07.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu”- (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:02:19.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie „Treningu prowadzenia gospodarstwa domowego – zarządzanie czasem i środkami finansowymi” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:58:38 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:24:39.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Mielcu” - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:47:23 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:22:15.

 

Zapytanie_ofertowe_ubezpieczenia rzeczowe_poprawione_23092015
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:33:59 | Data modyfikacji: 2015-10-07 10:27:21.

 

Zapyatnie ofertowe_ubezpieczenia rzeczowe_16092015
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-16 13:06:10 | Data modyfikacji: 2015-10-07 10:26:52.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności" - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-28 10:04:17 | Data modyfikacji: 2015-09-24 09:48:11.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-12 10:33:31 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:21:09.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:21:00 | Data modyfikacji: 2015-08-28 10:07:22.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno-integracyjnej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY... <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:25:21 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:23:36.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej - (*.pdf)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:26:28 | Data modyfikacji: 2015-07-21 11:48:32.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na zadanie: „Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu podstaw obsługi komputera na poziomie podstawowym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej" - (*.pdf)
>>> FORMULARZ OFERTOWY… <<< - (*.doc)
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:43:11 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:18:56.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na serwer Ogloszenie_o_wyborze_oferty_na_serwer.pdf
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:23:16 | Data modyfikacji: 2015-06-10 13:31:58.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstaw obsługi komputera dla uczestników KIS
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-05 07:49:19 | Data modyfikacji: 2015-06-11 11:21:01.

 

Zapytanie ofertowe na serwer Zapytanie_ofertowe_na_serwer.pdf
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-29 08:39:15 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:58:53.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Kurs podstaw obsługi komputera
>>> FORMULARZ OFERTOWY - Kurs podstaw obsługi komputera <<<
Opublikowane przez: Administrator BIP BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:57:54 | Data modyfikacji: 2016-06-29 10:17:42.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się